Sprawozdawczość

Sprawozdania za rok 2021

  • Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
  • Sprawozdanie merytoryczne OPP za 2021 rok

Sprawozdania za rok 2020

Sprawozdania za rok 2019

Sprawozdania za rok 2018

Sprawozdania za rok 2017

Darowizny