Rada Chorągwi

Rada Chorągwi ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych, dokonuje corocznej oceny działalności komendy chorągwi i przekazuje ją do komisji rewizyjnej chorągwi, opiniuje budżet chorągwi, opiniuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia i ocenia jego realizację, decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych, ocenia realizację strategii rozwoju chorągwi.

Skład Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP kadencji 2022 – 2026
(wybrany na Zjeździe dnia 26 listopada 2022 roku):

  • hm. ZAJĄCZKOWSKI Dariusz – przewodniczący (Hufiec Zielona Góra ZHP)
  • phm. MUDA Maciej – członek (Hufiec Gorzów Wielkopolski ZHP
  • phm. BIEGAŃSKI Adam – członek (Hufiec Żary ZHP)
  • pwd. ADOLIŃSKI Marcin – członek (Hufiec Żary ZHP)
  • pwd. RUTKOWSKI Mateusz – członek (Hufiec Babimojsko-Sulechowski ZHP)
  • pwd. CICHAŁA Dariusz – wiceprzewodniczący (Hufiec Międzyrzecz ZHP) 
  • pwd. GRAMACKI Wojciech – wiceprzewodniczący (Hufiec Zielona Góra ZHP)
  • hm. ŻYGADŁO Adam – członek (Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP) – od dnia 18 stycznia 2024r.
  • phm. MUSIELAK Konrad – członek (Hufiec Międzychód ZHP) – od dnia 6 lutego 2024r.
  • pwd. GULAJEW Jessika – członkini (Hufiec Strzelecko-Drezdenecki ZHP) – rezygnacja z funkcji z dniem 8 maja 2023r.
  • pwd. KOLENDOWICZ Julia – członkini (Hufiec Nowa Sól ZHP) – rezygnacja z funkcji z dniem 16 marca 2023r.

 

Aby skontaktować się z Radą Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, wyślij wiadomość e-mail na radachorgwiziemilubuskiejzhp@grupy.zhp.net.pl