Harcerskie pokolenia na tropie wspólnej przeszłości

Opis projektu

Projekt realizowany przez Harcmistrzowski Krąg Instruktorski „Czerwona Szpilka”.

Głównym celem projektu „Harcerskie pokolenia na tropie wspólnej przeszłości” jest zwiększenie poziomu aktywności lubuskich seniorów.

 Cel realizowany będzie poprzez:

  1. Wyposażenie pomieszczenia „Salonik seniorów” w siedzibie Harcerskiego Centrum Rozwoju przy ul. Boh. Westerplatte 27 w Zielonej Górze tak, aby stanowiło ono miejsce spotkań i pracy seniorów.
  2. Realizację cyklicznych spotkań, podczas których seniorzy będą archiwizować i opracowywać zbiory dokumentów oraz pamiątek harcerskich, a następnie przygotują je do wystaw i benefisów.
  3. Wyjazd studyjny służący poznaniu zasad archiwizowania dokumentów na przykładzie prac Komisji Historycznej przy Komendzie Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Poznaniu.
  4. Organizację „benefisów harcerskich seniorów” jako formy integracji seniorów.

 

Projekt współfinansowany jest  przez Województwo Lubuskie

HKI "Czerwona Szpilka" rozpoczęła realizację projektu "Harcerskie pokolenia na tropie wspólnej przeszłości", a spotkaniem otwierającym było szkolenie z podstaw archiwizowania dokumentów. Projekt zawiera wiele działań, m.in urządzenie w HCR "Saloniku ...