Sąd Harcerski

Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi.

Sąd harcerski chorągwi jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych: przez sądy harcerskie hufców lub przez sąd harcerski chorągwi, który rozpoznawał w pierwszej instancji sprawy instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z hufców, które nie wybrały sądów harcerskich, oraz decyzji komendanta chorągwi (komendanta hufca, w którym nie wybrano sądu), w zakresie utraty członkostwa przez instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie.

Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi.

Skład Sądu Harcerskiego Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP kadencji 2018 – 2022
(wybrany na Zjeździe dnia 21 grudnia 2018 roku)

  • hm. STRAŻEWICZ Tadeusz – przewodniczący (Hufiec Słubice ZHP)
  • hm. MICHALAK Monika – członkini (Hufiec Babimojsko-Sulechowski ZHP)
  • hm. GAZIŃSKA Grażyna- członkini  (Hufiec Nowa Sól ZHP)
  • hm. JARECKA-CIEŚLAK Romualda – członkini (Hufiec Babimojsko-Sulechowski ZHP)
  • hm. CZEREPOWICKA Marta – członkini (Hufiec Gorzów Wielkopolski ZHP)
  • hm. KAMIŃSKA Krystyna – członkini (Hufiec Nowa Sól ZHP)
  • hm. KINOWSKA Maria – członkini (Hufiec Sulęcin ZHP)
  • hm. RUTKOWSKI Maciej – członek (Hufiec Zielona Góra ZHP)
  • hm. WÓJCIK Wiesław – członek (Hufiec Sulęcin ZHP)

 

Aby skontaktować się z Sądem harcerskim, wyślij wiadomość e-mail na lubuska@zhp.pl