1,5%

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5% podatku pochodowego.

Informację o treści „Celu szczegółowego” należy wypełnić np.: Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP lub w przypadku, kiedy chcemy przekazać 1,5 procent wybranej jednostce, np. Hufiec Gorzów Wlkp. ZHP, a jeżeli wybranej drużynie, np. Hufiec Zielona Góra – 1 DH Knieja. 

KRS: 0000282625

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1,5% dla ZHP jest niezwykle proste.

Wystarczy, że zalogujesz się do Portalu Podatkowego i wskażesz Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP w PIT 37 lub PIT 38, jako organizację, której chcesz przekazać swój 1,5%, a następnie zaakceptujesz i wyślesz zeznanie.

Jeśli w poprzednich latach przekazywałeś już swój 1,5% na Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP – spokojnie!
Portal Podatkowy już wpisał naszą chorągiew jako organizację, której zostanie przekazany Twój 1,5%. Teraz wystarczy, że zaakceptujesz i wyślesz zeznanie online.

Chcesz zmienić organizację i przekazać 1,5% na Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP?
Zaloguj się do Portalu Podatkowego i wybierz opcję “ZMIENIAM ORGANIZACJĘ”. Następnie wybierz z wykazu OPP numer KRS Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP (0000282625) i wskaż cel szczegółowy. Teraz wystarczy, że zatwierdzisz zmianę, a Twój 1,5%, po zaakceptowaniu i wysłaniu zeznania online, trafi do naszej chorągwi. 

Oczywiście, nadal możesz wypełnić PIT ręcznie.
Wypełnij wtedy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000282625.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1,5 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1,5% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

KROK 3. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Podatnik nie może podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku, np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Co zrobimy z otrzymanym 1,5%?

  • Opracujemy kolejne nowoczesne programy wychowawcze, których zadaniem będzie praca na rozwojem charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego; w ramach programu wychowawczego ZHP rozwijać będziemy na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury idee pracy nad sobą, braterstwa i służby Polsce i bliźnim;
  • Sfinansujemy kształcenie instruktorów, którzy swą społeczną pracą wciąż dynamicznie rozwijają harcerski ruch, to na ich wiedzy i umiejętnościach opiera się wysoka jakość harcerskiego wychowania
  • Rozbudujemy i wyremontujemy kolejne harcerskie ośrodki wypoczynkowe, w których nasi harcerze spędzają letnie obozy;
  • Drużyny i gromady zuchowe będą mogły korzystać z nowego sprzętu obozowego oraz programowego;
  • Hufce będą mogły utrzymywać swoje siedziby, umożliwiając rozwój innych jednostek.