Pełnomocnictwa

Zgodnie z paragrafem 79 Statutu ZHP osobami upoważnionymi w imieniu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są komendant chorągwi skarbnik chorągwi działający łącznie. Komendant chorągwi i skarbnik chorągwi mogą udzielać pełnomocnictw innym osobom. W każdym wypadku wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

O ile w treści pełnomocnictwa nie stwierdzono inaczej osoby umocowane nie mogą udzielać dalszych pełnomocnictw.

 Zarząd zwykły

 Numer Data
wystawienia
Hufiec/Chorągiew Data ważności
02/Z/2021
22.03.2021 Zielona Góra do odwołania
05/Z/2021 22.03.2021 Żary do odwołania
08/Z/2021 22.03.2021 Babimojsko-Sulechowski do odwołania
09/Z/2021 22.03.2021 Szprotawa do odwołania
13/Z/2021 01.04.2021 Gorzów Wlkp. do odwołania
14/Z/2021 01.04.2021 ZD Zbąszynek do odwołania
15/Z/2021 29.04.2021 Międzyrzecz do odwołania
16/Z/2021 05.09.2021 Sulęcin do odwołania
19/Z/2021 27.11.2021 Słubice do odwołania
20/Z/2021 10.12.2021 Międzychód do odwołania
01/Z/2022 01.01.2022 Nowa Sól do odwołania
02/Z/2022 30.05.2022 Strzelce Kraj. do odwołania

  Konkursy ofert

Numer Data
wystawienia
Hufiec/Chorągiew Data ważności
07/K/2021 22.03.2021 Zielona Góra do odwołania
08/K/2021 22.03.2021 Żary do odwołania
09/K/2021 22.03.2021 Międzychód do odwołania
11/K/2021 22.03.2021 Babimojsko-Sulechowski do odwołania
12/K/2021 22.03.2021 Szprotawa do odwołania
13/K/2021 22.03.2021 Gorzów Wlkp. do odwołania
20/K/2021 05.09.2021 Sulęcin do odwołania
22/K/2021 18.09.2021 Strzelce Krajeńskie do odwołania
24/K/2021 27.11.2021 Słubice do odwołania
25/K/2021 10.12.2021 Międzyrzecz do odwołania
01/K/2022 01.01.2022 Nowa Sól do odwołania
02/K/2022 29.04.2022 Strzelce Krajeńskie 31.12.2022
03/K/2022 29.04.2022 Strzelce Krajeńskie 31.12.2022

 Zarząd nieruchomością 

 Numer Data
wystawienia
Hufiec/Chorągiew Data ważności
01/N/2021
22.03.2021 Gorzów Wlkp. 
do odwołania
03/N/2021
22.03.2021 Żary  do odwołania
06/N/2021
27.11.2021 Słubice do odwołania

  Specjalne  

Numer Data
wystawienia
Hufiec/Chorągiew Data ważności
02/S/2021 22.03.2021 Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
do odwołania
04/S/2021 29.04.2021 Międzyrzecz 30.06.2023
05/S/2021 08.06.2021 Strzelce 31.12.2022
06/S/2021 11.06.2021 Gorzów  31.12.2022
07/S/2021 11.06.2021 Żary 31.12.2022
08/S/2021 11.06.2021 Zielona Góra 31.12.2022
09/S/2021 11.06.2021 Nowa Sól 31.12.2022
10/S/2021 11.06.2021 Szprotawa 31.12.2022
11/S/2021 18.06.2021 Strzelce 31.12.2022
12/S/2021 01.07.2021 Gorzów Wlkp. 31.12.2022
14/S/2021 06.12.2021 Gorzów Wlkp. 31.12.2022
2/S/2022 10.03.2022 Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP do odwołania
4/S/2022 30.05.2022 Strzelce Kraj. do odwołania
5/S/2022 08.06.2022 Gorzów Wlkp. 30.09.2022
6/S/2022 22.06.2022 Gorzów Wlkp. 31.10.2022

 Aktualizacja: 23.06.2022

 Do pobrania:

  • Uchwała Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP nr 1/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP – tutaj
  • Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo ogólne do zarządu hufcem (typ Z)tutaj
  • Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo do organizacji i rozliczania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (typ H) – Załącznik nr 2 do U_KCH_1_2022 – wzór pełnomocnictwa typu H – tutaj
  • Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo do realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych (typ K) – tutaj
  • Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo do zarządu nieruchomością (typ N) – tutaj