Pełnomocnictwa

Zgodnie z paragrafem 79 Statutu ZHP osobami upoważnionymi w imieniu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są komendant chorągwi skarbnik chorągwi działający łącznie. Komendant chorągwi i skarbnik chorągwi mogą udzielać pełnomocnictw innym osobom. W każdym wypadku wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

O ile w treści pełnomocnictwa nie stwierdzono inaczej osoby umocowane nie mogą udzielać dalszych pełnomocnictw.

 Zarząd zwykły

 Numer Data
wystawienia
Hufiec/Chorągiew Data ważności
03/Z/2022
05.12.2022 ZD Zbąszynek do odwołania
04/Z/2022 05.12.2022 Babimojsko-Sulechowski do odwołania
05/Z/2022 05.12.2022 Gorzów Wlkp. do odwołania
06/Z/2022 05.12.2022 Nowa Sól do odwołania
07/Z/2022 05.12.2022 Międzychód do odwołania
02/Z/2023 26.04.2023 Słubice do odwołania
10/Z/2022 05.12.2022 Strzelecko-Drezdenecki do odwołania
11/Z/2022 05.12.2022 Sulęcin do odwołania
12/Z/2022 05.12.2022 Zielona Góra do odwołania
13/Z/2022 05.12.2022 Żary do odwołania
01/Z/2023 28.02.2023 Międzyrzecz do odwołania

  Konkursy ofert

Numer Data
wystawienia
Hufiec/Chorągiew Data ważności
05/K/2022 05.12.2022 ZD Zbąszynek 31.12.2023
06/K/2022 05.12.2022 Babimojsko-Sulechowski do odwołania
07/K/2022 05.12.2022 Gorzów Wlkp. do odwołania
08/K/2022 05.12.2022 Nowa Sól do odwołania
09/K/2022 05.12.2022 Międzychód do odwołania
3/K/2023 26.04.2023 Słubice do odwołania
13/K/2022 05.12.2022 Strzelecko-Drezdenecki do odwołania
14/K/2022 05.12.2022 Sulęcin do odwołania
15/K/2022 05.12.2022 Zielona Góra do odwołania
16/K/2022 05.12.2022 Żary do odwołania
01/K/2023 28.02.2023 Międzyrzecz do odwołania
02/K/2023 28.02.2023 Międzyrzecz do odwołania

 Zarząd nieruchomością 

 Numer Data
wystawienia
Hufiec/Chorągiew Data ważności
02/N/2023
26.04.2023 Słubice do odwołania
02/N/2022
05.12.2022 Gorzów Wlkp. do odwołania
03/N/2022
05.12.2022 Żary do odwołania
01/N/2023
17.02.2023 Gorzów Wielkopolski do odwołania

  Specjalne  

Numer Data
wystawienia
Hufiec/Chorągiew Data ważności
07/S/2022 27.11.2022 Chorągiew Ziemi Lubuskiej 31.01.2023
08/S/2022 05.12.2022 Strzelecko-Drezdenecki 31.12.2023
09/S/2022 05.12.2022 Nowa Sól 31.12.2023
10/S/2022 05.12.2022 Zielona Góra 31.12.2023
11/S/2022 05.12.2022 Żary 31.12.2023
12/S/2022 05.12.2022 Gorzów Wlkp. 31.12.2023
13/S/2022 05.12.2022 Międzyrzecz 30.06.2023
14/S/2022 05.12.2022 Chorągiew Ziemi Lubuskiej do odwołania
15/S/2022 05.12.2022 Gorzów Wlkp. 31.01.2023
1/S/2023 01.02.2023 Gorzów Wlkp. do odwołania
2/S/2023 14.06.2023 Gorzów Wlkp.  do odwołania
3/S/2023 16.06.2023 Międzyrzecz do odwołania

Organizacja i rozliczenie Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej 

 Numer Data
wystawienia
Hufiec/Chorągiew Data ważności
1/H/2023
14.06.2023 Nowa Sól 31.08.2023

 

Aktualizacja: 14.06.2023

 Do pobrania:

  • Uchwała Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP nr 1/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP – tutaj
  • Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo ogólne do zarządu hufcem (typ Z)tutaj
  • Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo do organizacji i rozliczania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (typ H) – tutaj
  • Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo do realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych (typ K) – tutaj
  • Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo do zarządu nieruchomością (typ N) – tutaj