Darowizny

Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP informuje, że dnia 19.04.2021 Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP otrzymała jednorazową darowiznę w wysokości 17 219,43 zł od darczyńcy, który pragnął zachować anonimowość.