Aktualności 2023

Plebiscyt Instruktorski „Lubuskie Grono 2023” – startujemy!

Już dziś rusza Plebiscyt Instruktorski „Lubuskie Grono 2023”. Celem plebiscytu jest docenienie instruktorów naszej chorągwi, ich osiągnięć i działalności w roku harcerskim 2022/2023.

W tym roku kandydatów można zgłaszać w pięciu kategoriach:

 • skuteczni wychowawczo – drużynowi
 • skuteczni wychowawczo – wsparcie drużynowych
 • skuteczni wychowawczo – wsparcie kadry hufców
 • odpowiedzialni społecznie
 • sprawni w działaniu

 

Plebiscyt trwa od 1 czerwca do 4 listopada 2023 i składa się z siedmiu etapów:

 1. zgłoszenia Kandydatów – 1-23 czerwca 2023 poprzez ankietę zgłoszeniową
 2. weryfikacja zgłoszeń (organizacyjna) – 24-30 czerwca 2023
 3. weryfikacja zgłoszeń (merytoryczna) – 1-31 lipca 2023
 4. wybór Nominowanych
 5. ogłoszenie Nominowanych – do 25 września 2023
 6. głosowanie – 2-15 października 2023
 7. wyłonienie Laureatów

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Gali Instruktorskiej w dniu 4 listopada 2023.

Wszystkie informacje będą publikowanie na profilu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na Facebooku oraz na stronie internetowej plebiscytu.

Regulamin plebiscytu dostępny tutaj: Lubuskie-grono-regulamin.

Zachęcamy do zgłaszania Kandydatów – czas do 23 czerwca poprzez ankietę zgłoszeniową.