Aktualności 2023

Kurs Komend Hufców – 2023-2024

Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej oraz Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej zaprasza serdecznie do udziału w Kursie Komend Hufców.

Kurs przeznaczony jest dla:
– wszystkich członków komend hufców Chorągwi Ziemi Lubuskiej (także dla skarbników bez stopnia instruktorskiego),
– instruktorów szykujących się do pracy w komendach hufców w najbliższym czasie,
– instruktorów rozważających pracę w komendzie hufca w przyszłości.

Celem kursu jest przygotowanie komend do pracy na rzecz swoich hufców. Głównym założeniem jest wskazanie najważniejszych obszarów pracy i obowiązków poszczególnych członków komend.

Termin kursu:
1-3 grudnia 2023 oraz 5-7 stycznia 2024. W piątki spotykamy się o 19:00, w niedzielę kończymy o 14:00

Miejsce:
zjazd I: Pałac w Przytoku koło Zielonej Góry – mapa
zjazd II: Pałac w Przytoku koło Zielonej Góry

Komendantka: hm. Katarzyna Kurowska ZOKK – 8 lat w komendzie hufca – najpierw jako programowiec, następnie zastępczyni komendanta ds. pracy z kadrą,

Wymagania ukończenie kursu:
* ukończony kurs podharcmistrzowski (w przypadku nieposiadania takowego, dyplom KKH zostanie wydany z opóźnieniem),
* wykonanie zadania międzyzjazdowego,
* aktywny udział w kursie,
* przestrzeganie Prawa Harcerskiego.

Zapraszamy także skarbników hufców nieposiadających stopnia instruktorskiego. Jeżeli wyrażą chęć otrzymają oni dyplom uczestnictwa w kursie.

Cena: 200 zł (koszt kursu to 400 zł, jednak każdy uczestnik otrzymuje dofinansowanie od komendy chorągwi).
W cenie: posiłki, noclegi, program, wyprawka. Dojazd we własnym zakresie.

Zgłoszenia: poprzez ankietę zgłoszeniową (link) do 27 listopada 2023.

Wpłaty: Dodatkową składkę członkowską zadaniową (DSCZ) w wysokości 200 zł należy przekazać na rachunek bankowy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167 prowadzony w Santander Bank Polska SA do dnia 28.11.2023 r. W treści operacji bankowej należy podać informację: DSCZ KKH oraz imię i nazwisko uczestnika.