Aktualności 2023

Kurs Członków KSI

Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej oraz Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich zapraszają serdecznie instruktorów Chorągwi Ziemi Lubuskiej do udziału w Kursie Członków KSI.

Zgodnie z System Stopni Instruktorskich członkowie KSI powinni posiadać przeszkolenie do pełnienia funkcji lub uzyskać je w ciągu roku od objęcia funkcji w KSI. Kurs jest przeznaczony dla instruktorów, którzy chcą przygotować się do funkcji bądź doskonalić swoje umiejętności jako członkowie hufcowej komisji stopni instruktorskich. Dzięki udziałowi w kursie instruktor powinien zapoznać się z merytorycznymi oraz technicznymi aspektami pracy KSI na poziomie hufca.

Do udziału w kursie zapraszamy:
– wszystkich członków hufcowych KSI,
– instruktorów szykujących się do pracy w KSI hufca w najbliższym czasie,
– instruktorów rozważających pracę w KSI hufca w przyszłości.

Termin kursu:
20 stycznia 2024 r. (Zielona Góra, od 9:00 do 18:00)
styczeń-marzec – praktyka kursowa w środowisku
23 marca 2024 r. (Zielona Góra, od 9:00 do 18:00)

Częścią kursu będzie przygotowanie i przeprowadzenie przy wsparciu kadry kursu, warsztatów dla opiekunów prób na poziomie hufcowym.

Miejsce:
zjazd I: Budynek Chorągwi Ziemi Lubuskiej (HCR)
zjazd II: Budynek Chorągwi Ziemi Lubuskiej (HCR)

Komendantka: hm. Katarzyna Kurowska (ZOKK) – przewodnicząca Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, od 12 lat członkini HKSI, opiekunka kilkudziesięciu pozytywnie zamkniętych prób instruktorskich.

Wymagania ukończenie kursu:
* posiadanie stopnia minimum podharcmistrza/podharcmistrzyni lub stopień przewodnika/przewodniczki i ukończony kurs podharcmistrzowski (w przypadku nieposiadania takowego, dyplom zostanie wydany z opóźnieniem),
* wykonanie zadania międzyzjazdowego,
* aktywny udział w kursie,
* przestrzeganie Prawa Harcerskiego.

Cena: 60 zł (koszty kursu to 100 zł, jednak każdy uczestnik otrzymuje dofinansowanie od komendy chorągwi), w cenie: obiady, kącik kawowy, program, wyprawka. Dojazd we własnym zakresie.

Zgłoszenia: przez formularz zgłoszeniowy do 17 stycznia 2024 r.

DSCZ: Kurs KSI oraz imię i nazwisko uczestnika, płatne na rachunek bankowy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167 do 17 stycznia 2024 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z komendantką kursu hm. Katarzyną Kurowską (katarzyna.kurowska@zhp.net.pl).