Aktualności 2023

Rekrutacja do Zespołu Promocji Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Zespół Promocji Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP ogłasza rekrutację członków zespołu odpowiedzialnych za tworzenie treści w mediach społecznościowych! Poszukujemy chętnych, którzy swoją pracą chcą wesprzeć zespół i wspólnie tworzyć wizerunek naszej chorągwi.

Rekrutacja trwa od 21.05.2023 do 31.05.2023 i odbywa się w dwóch etapach: zgłoszenia mailowe oraz rozmowy indywidualne. Zastrzegamy, że wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem do zespołu. Każda osoba musi posiadać zgodę komendantki/komendanta hufca.

Działaność w zespole promocji wiąże się z systematyczną, zarówno zaplanowaną, jak i spontaniczną pracą. Do obowiązków (w zależności od ostatecznej ilości przyjętych osób) będzie należało: tworzenie wpisów na stronę internetową chorągwi, tworzenie wpisów na fanpage chorągwi na Facebooku, tworzenie treści na profil chorągwi na Instagramie (w tym relacje z wydarzeń chorągwianych).

Wymagania:
– posiadanie Miana Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji i promocji I stopnia lub kompetencje odpowiadające,
– doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych oraz tworzeniu wpisów na wordpressie na poziomie co najmniej drużyny,
– umiejętność pracy w systemie Office365 (w szczególności Outlook, OneDrive i Teams),
– znajomość Katalogu Identyfikacji Wizualnej ZHP,
– bardzo dobra znajomość zasad języka polskiego (ortografii, interpunkcji),
– w przypadku prowadzenia konta na Instagramie – dobrej jakości aparat w telefonie,
– poczucie estetyki i piękna.

Dodatkowo:
– znajomość Modelu Marki ZHP,
– znajomość obsługi Canvy i tworzenia prostych grafik wg szablonu chorągwi,
– komunikatywność, kreatywność, otwartość na konstruktywną krytykę.

ZGŁOSZENIE: poprzez wiadomość email do Szefowej Zespołu Promocji phm. Joanny Gołuckiej (joanna.golucka@zhp.net.pl). W mailu należy podać swoje dane – imię, nazwisko, stopień, hufiec; opisać swoje doświadczenie w obszarze mediów społecznościowych oraz udostępnić swoje portfolio – stworzone materiały opublikowane w mediach społecznościowych (harcerskich i/lub zawodowych).

Zespół promocji daje możliwości wymiany dobrych praktyk promocyjnych i podzielenia się wiedzą, zdobycia doświadczenia w promowaniu wydarzeń na poziomie wojewódzkim, współpracy z komendą chorągwi i zespołami chorągwianymi. W zespole można poszerzać wiedzę ucząc się od pozostałych członków, ale też poprzez branie udziału w szkoleniach z zakresu promocji, które dofinansowujemy członkom zespołu.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!