Aktualności 2023

Konkurs plastyczny „Niedźwiedź Wojtek w armii gen. Andersa”

Z okazji 79. rocznicy Bitwy o Monte Cassino zapraszamy do udziału w konkursie artystycznym pt. „Niedźwiedź Wojtek w armii gen. Andersa”.

Konkurs skierowany jest do zuchów, harcerzy, harcerzy starszych oraz wędrowników Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. Prace konkursowe mają przedstawiać historię misia Wojtka na tle wydarzeń II Wojny Światowej i działań armii gen. Andersa, a także przyjaźni, która przetrwała wojnę.

Prace konkursowe przyjmujemy w kategoriach:
– zuchy i harcerze: prace plastyczne w formacie A-4,
– harcerze starsi i wedrownicy: plakat, kartka pocztowa lub komiks.

Termin nadsyłania prac to 31.05 .2023 r. Prace prosimy kierować w formacie .JPG na adres zbigniew.michalak@zhp.net.pl, a wersje papierowe na adres: ZHP Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, ul. Bohaterów Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra, z dopiskiem „Miś”.

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela phm. Zbigniew Michalak – Pełnomocnik Komendanta Chorągwi do kontaktów z wojskiem – zbigniew.michalak@zhp.net.pl.