Aktualności2023

Chorągwiane kursy wychowawców i kierowników wypoczynku

Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze zaprasza na majowe kursy:
1. KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU:
Termin: 26-28.05 2023 r., rozpoczęcie o godz. 17:45 (piątek), zakończenie o godz. 14:00 (niedziela).
Uwaga! Zajęcia odbywać się będą w piątek i sobotę do godziny 21:30.
Koszt: dla członków ZHP: 100 zł, osoby spoza ZHP 200 zł (zapewniamy kącik kawowy i obiad w sobotę).

2. KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU:
Termin: 27.05.2023 r. (sobota), rozpoczęcie o godz. 08:30, zakończenie o godz. 17:30
Koszt: dla członków ZHP: 75 zł, osoby spoza ZHP 150 zł (zapewniamy kącik kawowy).

Zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny przesłane do dnia 18.05.2023 r.
link

Wpłaty do 22.05.2023 r. na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zielona Góra, nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167
Tytuł wpłaty:
– dla członków ZHP: DSCZ wychowawca/kierownik: imię, nazwisko uczestnika.
– dla osób spoza ZHP: wychowawca/kierownik: imię, nazwisko uczestnika

Miejsce: Zielona Góra, Harcerskie Centrum Rozwoju, ul. Boh. Westerplatte 27.

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na wszystkich zajęciach!

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność ZGŁOSZEŃ I WPŁAT (w pierwszej kolejności przyjmowane zgłoszenia osób z ZHP).