Aktualnośći2024

hm. Ryszard Krassowski odszedł na wieczną wartę

Z ogromnym bólem zawiadamiamy, że w dniu 21 stycznia 2024 roku odszedł na wieczną wartę harcmistrz Ryszard Krassowski.

Druh Ryszard drogę harcerską rozpoczął 1.04.1945 roku w Lipnie, dwa lata później pełnił już funkcję drużynowego następnie kierownika referatu w Hufcu Lipno. Po przeprowadzce w roku 1955 do Wrocławia zgłosił się do pracy w V Hufcu Wschód, gdzie pełnił funkcję drużynowego i równocześnie kierownika drużyn harcerskich w Dolnośląskiej Komendzie Chorągwi ZHP.

Kolejny przystanek na harcerskiej drodze Druha Ryszarda to Chorągiew Zielonogórska ZHP. Tu w latach 60-tych umiejętnie godził pracę zawodową klimatologa z pełnieniem ważnych funkcji w ZHP, był członkiem: komisji rewizyjnej, Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, Centralnej Komisji Instruktorskiej GK ZHP, prezydium Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP i co najważniejsze założycielem i pierwszym długoletnim przewodniczącym Harcerskiego Kręgu Instruktorskiego „Czerwona Szpilka” – przy Komendzie Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

Druh Ryszard to uczestnik wielu Ogólnopolskich Złazów Seniorów i Starszyzny ZHP, a w 2008 roku był komendantem Ogólnopolskiego Złazu w Zielonej Górze. Był organizatorem wielu konferencji harcmistrzowskich i historycznych. Jego autorski program „Wychowanie gospodarcze w drużynie harcerskiej” z lat 90.był wprowadzeniem harcerstwa w lata przemian gospodarczych w Polsce.

Cały czas w działaniu, w poszukiwaniu ważnych miejsc służby na drodze w meteorologii, harcerstwie i Uniwersytecie III Wieku.

Niestety choroba wymusiła na Druhu Ryszardzie zwolnienie tempa. Dalej służył radą, podpowiadał, a przede wszystkim przekazał harcerstwu swoją wspaniałą bibliotekę z jej pięknymi kartami wspomnień harcerskiej służby.

W przededniu święta – Dnia Dziadka wszedł na ostatnią drogę swojej służby…

CZUWAJ DRUHU RYSZARDZIE!

Druha hm. Ryszarda Krassowskiego odprowadzimy na miejsce wiecznego spoczynku na starym cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze 26 stycznia 2024 r. o godz. 11:40.

hm. Leszek Kornosz

Przewodniczący HKI „ Czerwona Szpilka”