Aktualności2022

Warsztaty dla komendantów hufców i członków HKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza komendantów i komendantki hufców lub ich zastępców/zastępczynie ds. pracy z kadrą oraz instruktorów i instruktorki Hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich do udziału w warsztatach poświęconych potwierdzaniu stopni instruktorskich.

Temat: Potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo w ZHP.
Termin: 16.05.2022 r., 17:30
Miejsce: MS Teams.

Komendantko/Komendacie, jeśli nie możesz wziąć udziału w warsztatach, zadbaj, aby zastąpiła Cię osoba z komendy, która po warsztatach będzie pilnowała przestrzegania obowiązujących zasad potwierdzania stopni.

Link do spotkania zostanie wysłany najpóźniej dzień przed spotkaniem.