Aktualności2021

Zjazdy sprawozdawcze hufców

Rok 2021 jest rokiem zjazdów sprawozdawczych hufców oraz zbiórek wyborczych. Aby ułatwić przygotowania do obu wydarzeń, udostępniamy link do poradnictwa zjazdowego. Znajduje się tam poradnik zjazdowy, wzory dokumentów oraz sekcja pytań i odpowiedzi.

LINK: https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/Zjazd-ZHP.aspx?CT=1628517855596&OR=OWA-NT&CID=eff4ec85-48e7-33cd-9dd3-12ea8d86b9fb

W poniższej grafice opis terminów, których należy bezwzględnie przestrzegać w kwestii organizacji zjazdów i zbiórek wyborczych.