Aktualności2022

Kursy kierowników i wychowawców placówek wypoczynku 2022

Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze organizuje:

1. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku:

Termin: 10-12.06.2022 r., rozpoczęcie godz. 17:45 (piątek), zakończenie godz. 14:00 (niedziela). W piątek i sobotę zajęcia odbywać się będą do godziny 21:30 (organizator nie zapewnia noclegu).

Miejsce: Harcerskie Centrum Rozwoju, ul. Boh. Westerplatte 27, Zielona Góra

Koszt:
– dla członków ZHP 100 zł (z obiadem w sobotę),
– osoby spoza ZHP 123 zł (z obiadem w sobotę).

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 03.06.2022 r. za pośrednictwem formularza: https://forms.office.com/r/ttXjzbQeUv

Wpłaty do 03.06.2022 r. na konto Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP:
Santander Bank Polska S.A, nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167
Tytuł wpłaty: DSCZ Kurs wychowawców 2022 imię i nazwisko uczestnika

2. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku:

Termin: 11.06.2022 r. (sobota), rozpoczęcie godz. 08:30, zakończenie godz. 17:30

Miejsce: Harcerskie Centrum Rozwoju, ul. Boh. Westerplatte 27, Zielona Góra

Koszt:
– dla członków ZHP 100 zł (z obiadem w sobotę),
– osoby spoza ZHP 123 zł (z obiadem w sobotę).

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 03.06.2022 r. za pośrednictwem formularza: https://forms.office.com/r/ttXjzbQeUv

Wpłaty do 03.06.2022 r. na konto Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP:
Santander Bank Polska S.A, nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167
Tytuł wpłaty: DSCZ Kurs kierowników 2022 imię i nazwisko uczestnika.

 

UWAGA!

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na wszystkich zajęciach!
Szkolenia będą odbywać się z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność ZGŁOSZEŃ I WPŁAT (w pierwszej kolejności przyjmowane zgłoszenia osób z ZHP).

Kontakt z organizatorem  katarzyna.kawka@zhp.net.pl, tel. 606 107 261.