Aktualności2021

Porozumienie z LOTUR

W czwartek 28 października 2021 r. w Słońsku odbył się VI Lubuski Sejmik Turystyczny, podczas którego komendant chorągwi hm. Bartłomiej Walkowski oraz skarbnik chorągwi hm. Grzegorz Bazydło w imieniu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP podpisali porozumienie z Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną.

Celem porozumienia jest współpraca w zakresie promocji walorów i atrakcji turystycznych województwa lubuskiego. W ramach porozumienia będziemy wspólnie organizować przedsięwzięcia na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki, wymieniać doświadczenia w zakresie promocji i organizacji, a także brać udział w wydarzeniach organizowanych przez LOTUR.