Aktualności2021

Kurs przewodnikowski „Architekci zmian 2021”

Zapraszamy na kurs przewodnikowski „Architekci zmian 2021” organizowany przez Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP.

Terminy i miejsca biwaków:
• 30.10.2021 w godzinach 17:00-19:00 odbędą się (w formie zdalnej) warsztaty dotyczące służby – element zadania kursowego
• 10-14.11.2021 – Zielona Góra
• 26-28.11.2021 – Zielona Góra

Dokładne miejsce zostanie przesłane mailowo w późniejszym terminie do zakwalifikowanych osób.

Wpisowe: 300,00 zł płatne do 28.10.2021.

Link do zgłoszeńhttps://forms.office.com/r/m35WiwdQVg.
Pierwszeństwo kwalifikacji posiadają członkowie Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

Warunki uczestnictwa:
– dokonanie zgłoszenia online za pośrednictwem ankiety do 23.10.2021
– pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego zawierająca rekomendację do uczestnictwa w kursie (za zgodą komendanta hufca opinię może napisać bezpośredni przełożony zgłaszanej osoby). Opinię należy przesłać do 23.10.2021 za pomocą specjalnego formularza kursowego z oficjalnej skrzynki ZHP
LINK: https://forms.office.com/r/k7mUqR5Jkv
– minimalny wiek – co najmniej 16 lat (rocznikowo)
– posiadanie opłaconej podstawowe składki członkowskiej za bieżący rok oraz posiadanie wpisu do systemu ewidencyjnego członków ZHP – TIPI
– terminowa wpłata składki zadaniowej w wysokości 300 zł od osoby do dnia 28.10.2021 r. (UWAGA! Wpłaty należy dokonać dopiero po uprzednim otrzymaniu maila z potwierdzeniem kwalifikacji na kurs. Kwalifikacje zostaną wysłane do 25.10.2021 r.)

Warunki ukończenia kursu:
– aktywny udział w zajęciach rozumiany jako jasne wyrażanie poglądów i uzasadnienie ich wyznawanymi przez siebie wartościami oraz umiejętność uwzględniania w dyskusji różnorodności poglądów pozostałych uczestników i członków kadry,
– pozytywna ocena realizacji kursowych zadań,
– uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu,
– odbycie rozmowy indywidualnej z kadrą kursu,
– obecność na wszystkich biwakach (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach należy ustalić z prowadzącym formę zaliczenia zajęć, nie więcej niż 20% zajęć).

Link do regulaminu https://tinyurl.com/4nrnabts 

Kurs zgodny ze standardami kursów przewodnikowskich obowiązujących w ZHP.

W razie pytań lub wątpliwości piszcie do komendantki kursu
phm. Edyta Walent edyta.walent@zhp.net.pl