Aktualności2021

Życzenia od komendanta chorągwi

Szanowne grono pedagogiczne!
Szanowne druhny i druhowie nauczyciele!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym w imieniu Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP jak i wszystkich lubuskich harcerzy złożyć Wam serdeczne podziękowania za Waszą codzienną pracę, w której jesteście partnerem w wychowaniu dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych. Dziękuję za każdą godzinę jaką poświęcacie na pracę z naszymi milusińskimi, za to że pokazujecie im każdego dnia coraz więcej świata i uczycie jak mogą rozwinąć skrzydła.

Dziękuję Wam druhny i druhowie pracujący w oświacie, ponieważ oprócz Waszej pracy w szkole, zmieniacie także na lepszych ludzi nasze zuchy, harcerzy i instruktorów podczas harcerskich zbiórek.

Niech ten dzień będzie dla Was ogromnym DZIĘKUJĘ kierowanym od nas, Waszych wychowanków i podopiecznych.

Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
hm. Bartłomiej Walkowski