Aktualności2021

Zgrupowanie Kursów Drużynowych „Zmysły”


Referat Zuchowy, Harcerski i Starszoharcerski Chorągwi Ziemi Lubuskiej oraz ZKK „Tangram” z Hufca ZHP Głogów zapraszją na Zgrupowanie Kursów Drużynowych „Zmysły, w którego skład wchodzą:
– kurs drużynowych zuchowych,
– kurs drużynowych harcerskich,
– kurs drużynowych starszoharcerskich.

Kurs odbędzie się w formie trzech zjazdów w poniższych terminach:
– 24-26.09.2021, Gorzów Wielkopolski,
– 01-03.10.2021, Międzyrzecz lub okolice,
– 15-17.10.2021, Zielona Góra.

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca biwaku w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Koszt kursu:
– 250 zł dla członków Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP oraz Hufca ZHP Głogów
– 300 zł dla osób spoza

Warunki uczestnictwa:
– pozytywna opinia komendanta macierzystego hufca zawierająca rekomendację do odbycia kursu (opinia przesłana za pomocą specjalnego formularza kursowego z oficjalnej skrzynki zhp. LINK: https://tiny.pl/9tgc3
Uwaga! Za zgodą Komendanta Hufca opinię może napisać bezpośredni przełożony zgłaszanej osoby.
– minimalny wiek – co najmniej 16 lat (rocznikowo),
– opłacone składki członkowskie,
– dokonanie zapisu online w terminie do dnia: 12.09.2021, LINK: https://tinyurl.com/t4ask2kt
– terminowa wpłata składki zadaniowej po uprzednim otrzymaniu maila z potwierdzeniem kwalifikacji na kurs (kwalifikacje zostaną wysłane do 13.09.2021).
– UWAGA! Na kursy przyjmujemy osoby bez ukończonego kursu przewodnikowskiego.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych komenda kursu weźmie pod uwagę przynależność do Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP lub Hufca ZHP Głogów, kolejność zgłoszeń (i terminowość), opinię komendanta hufca/przełożonego.

Warunki ukończenia kursu:
– aktywny udział w zajęciach;
– pozytywna ocena realizacji kursowych zadań;
– pozytywna ocena Komendy Kursu;
– odbycie rozmowy indywidualnej z kadrą kursu;
– obecność na wszystkich biwakach (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach należy ustalić z prowadzącym formę zaliczenia zajęć, nie więcej niż 20% zajęć).

Warunki noclegowe zostaną określone przed każdym biwakiem i wysłane do uczestników kursu. Zapewniamy obiady w sobotę oraz stały dostęp do kawy i herbaty. Nie zapewniamy dojazdu na poszczególne miejsca biwaków.