Aktualności2021

Bypass kształceniowy

Poznaj tymczasowe rozwiązania w „Systemie pracy z kadrą w ZHP” w zakresie organizacji procesu kształcenia kadry wychowawczej ZHP.

28 czerwca 2021 roku, na wniosek Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP, Rada Naczelna podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia tymczasowych rozwiązań w „Systemie pracy z kadrą w ZHP” w zakresie organizacji procesu kształcenia kadry wychowawczej ZHP. Oto najważniejsze zmiany.

 

1. Osoby przygotowujące się do funkcji drużynowych oraz zdobywające stopień przewodniczki/przewodnika mogą wziąć udział w kursie drużynowych bez ukończonego kursu przewodnikowskiego. Zniesiona została obligatoryjna kolejność kursów: najpierw do stopnia (kurs przewodnikowski) potem do funkcji (kurs drużynowych).

2. Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji na poziomie hufca mogą wziąć udział w kursach kadry kształcącej, komendantów szczepów, namiestników, członków KSI i komend hufców bez posiadania kursu podharcmistrzowskiego. Zniesiony został obowiązek ukończenia kursu podharcmistrzowskiego zanim weźmie się udział w kursie przygotowującym do funkcji na poziomie hufca. Nie oznacza to, że można zrezygnować w ogóle z kursu podharcmistrzowskiego!

3. Chorągwiane zespoły kadry kształcącej lub chorągwiane szkoły instruktorskie mogą przejąć zadania przypisane hufcowym zespołom kadry kształcącej, w tym prowadzenie kursów drużynowych i kursów przewodnikowskich, bez konieczności tworzenia planów naprawczych.

​​​​​​​Powyższe rozwiązania obowiązują w czasie trwania ograniczeń związanych ze stanem epidemii oraz w okresie do 3 miesięcy po ich ustaniu ​​​​​​​(ale nie krócej niż do 28 lutego 2022 r.).