Aktualności2021

35. Chorągwiany Turniej „Zebra”

W imieniu Hufca Babimojsko-Sulechowskiego ZHP zapraszamy na 35. Chorągwiany Turniej Zebra, który odbędzie się 18 czerwca 2021 na Stadionie Miejskim w  Sulechowie.

Cały turniej trwa od 9:30 do 13:00, jednak zespoły stawiają się na płycie stadionu o wyznaczonej przez organizatora godzinie, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom turnieju.

W „Zebrze” mogą brać udział zuchy, harcerze i uczniowie z klas I-III szkół podstawowych (zespoły 6-osobowe) lub wielokrotność z każdej szkoły lub drużyny (dopuszcza się zespoły 3, 4 i 5 – osobowe). Wszyscy uczestnicy otrzymują jednakowe okolicznościowe upominki ufundowane przez Gminę Sulechów. W tym roku nie liczy się rywalizacja, a dobra zabawa. Turniej ma na celu krzewienie właściwych postaw bezpiecznego zachowania się na drodze.

Koszt: 0 zł.

Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca na adres:  sulechow@zhp.pl