Aktualności2021

Nowy Komendant i Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

20 marca 2021 roku odbył się Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, który został zwołany w celu wyboru Komendanta Chorągwi oraz Komendy Chorągwi. W Zjeździe wzięło udział 22 uczestników z głosem decydującym oracz członkowie wszystkich władz chorągwi. Nad poprawnym przebiegiem zjazdu czuwał mianowany przez Naczelnika ZHP pełnomocnik – hm. Krzysztof Stachów.

W trakcie obrad Zjazdu obecni byli również Naczelnik ZHP – hm. Grzegorz Woźniak wraz z Przewodniczącym ZHP – hm. Dariuszem Supłem, komendantka Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP – hm. Eliza Gilewska, komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP oraz członek Głównej Kwatery ZHP – hm. Tomasz Kujaczyński. Wsparcie wszystkich delegatów w zakresie poprawnego i sprawnego przeprowadzenia Zjazdu zapewnił wiceprzewodniczący ZHP – hm. Jacek Kaflowski.

Hm. Grzegorz Woźniak, zanim 13 marca br. został wybrany na funkcję Naczelnika ZHP, pełnił funkcję komendanta Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. Jak zaznaczył na Zjeździe – „Przez ostatni rok udało się zmienić kierunek działania chorągwi, w czym pomógł niezawodny zespół dotychczasowej komendy. Ta chorągiew zmieniła się na lepsze i to bardzo duża zasługa wszystkich jej instruktorów. To był dla mnie zaszczyt być komendantem Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.”

To był także czas podsumowań działań, jakie miały miejsce we wszystkich obszarach działalności chorągwi. Przewodniczący ZHP – hm. Dariusz Supeł wręczył hm. Bartłomiejowi Walkowskiemu Brązowy Krzyż za zasługi dla ZHP.

Podkreślono także rozwój instruktorski w obszarze kształcenia w zakresie zdobycia Brązowych i Srebrnych Odznak Kadry Kształcącej. Ustępująca komenda podziękowała także instruktorom, którzy dotychczas tworzyli Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej.

Podczas zjazdu wybrana została komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w składzie:
– hm. Bartłomiej Walkowski – komendant chorągwi;
– hm. Grzegorz Bazydło – skarbnik;
– hm. Bogumiła Jastrzębska – zastępczyni komendanta chorągwi ds. pracy z kadrą;
– phm. Edyta Walent – członkini komendy chorągwi ds. organizacyjnych;
– phm. Agnieszka Maik – członkini komendy chorągwi ds. programu.

„Przed nami ogrom ciężkiej pracy, aby nasza chorągiew była jeszcze lepsza. Jestem przekonany, że wspólnym działaniem we wspólnym kierunku uda nam się to zrobić” – zakończył zjazd nowo wybrany komendant, hm. Bartłomiej Walkowski.