Aktualnosci2016, Archiwum

Trzy ważne2 stanowiska Rady Chorągwi

Rada chorągwi postanowiła wypowiedzieć się w kwestii zasad wprowadzenia systemu jednego banku dla wszystkich hufców, organizacji i znaczenia Chorągwianej Zbiórki Drużynowych oraz kosztów wolontariatu ZHP podczas Białej Służby 2016 w Krakowie.

 

                     phm. Mariusz Groblica
Przewodniczący Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP