Darowizna

DAROWIZNĘ MOŻNA ODLICZYĆ OD PODATKU

W przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych do 10% uzyskanego dochodu. Jeżeli zechcesz skorzystać z w/w ulg,  wymaganym przez Urząd Skarbowy dokumentem jest potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Twoją darowiznę przeznaczymy na:

  • wsparcie naszych jednostek terenowych poprzez organizacje warsztatów i form doskonalących pracę wychowawczą
  • organizacje kursów dla naszej kadry w całym województwie
  • przedsięwzięcia programowe dla harcerzy
  • organizację oraz współorganizację imprez o zasięgu wojewódzkim
  • powiększanie naszych zasobów majątkowych (nowe pozycje książkowe, namioty, sprzęt biwakowy i obozowy, inwestycje na bazach chorągwi)