Uncategorized

Kształcenie w lubuskiej!

Rok harcerski rusza pełną parą, a harcerskie środowiska planują swoją śródroczną pracę. Również Zespół Kadry Kształcącej naszej chorągwi przygotował kilka propozycji szkoleń i warsztatów, które warto zawrzeć w planie pracy hufca lub drużyny. Poniżej zamieszczamy zaplanowane przez nich wydarzenia, a więcej szczegółów znajdziecie na witrynie chorągwi w zakładce ChZKK.