Aktualnosci2020, Archiwum

Żegnaj Druhu Bogdanie

Z ogromnym bólem zawiadamiamy że odszedł na wieczną wartę

 

bogdan-dolinski-odszedl-w22

                             hm. Bogdan Doliński

Druh Bogdan zawsze z wielkim sercem włączał się w wychowanie młodego pokolenia z terenu naszego hufca. Poprzez swą działalność pozostawił trwały ślad wśród dzieci, młodzieży i dorosłych już instruktorów. Swoją postawą wychowywał w duchu podtrzymywania tradycji, patriotyzmu, odpowiedzialności i chęci niesienia pomocy innym. Jego misją było stwarzanie warunków do rozwoju oraz osiągania celów zdawałoby się nie do osiągniecia. Swoje cele realizował nie tylko poprzez pełnienie służby instruktorskiej ale również̇ poprzez pracę zawodową jako nauczyciel w szkole podstawowej w Kosieczynie i Zbąszynku.

Druh Bogdan rozpoczął swoją działalność́ harcerską w 1964 roku. W roku 1973 został zastępcą komendanta Gminnego Ośrodka Harcerskiego w Zbąszynku. W październiku 1974r. został wybrany na funkcję komendanta hufca, którą pełnił nieprzerwanie do 1986r. Pewnie pełniłby ją o wiele lat dłużej, bo takie miał zaufanie i autorytet wśród instruktorów, jednak z powodu ram statutowych dotyczących kadencyjności przekazał funkcję swojemu następcy.

W latach 1986 – 2005 wciąż udzielał się harcersko. Był przewodniczącym Komisji Stopni Instruktorskich i Szefem Zespołu Kształcenia. Na szczeblu Chorągwi Ziemi Lubuskiej pełni funkcję członka sądu harcerskiego, a na szczeblu Głównej Kwatery ZHP działał w Naczelnym Sądzie Harcerskim. W latach 2006 – 2015 zajmował się̨ także kształceniem kandydatów na kierowników i wychowawców placówek wypoczynku w zakresie bezpieczeństwa.

CZUWAJ DRUHU BOGDANIE!

Lubuscy Harcerze

******

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 10:00 w piątek 13 listopada 2020 roku na Cmentarzu w Kosieczynie (koło Zbąszynka).

Msza odprawiona zostanie w kaplicy cmentarnej dnia 13 listopada 2020 roku roku o godz.09:30. Różaniec o godz. 09:00

******