Aktualnosci2020, Archiwum

List Przewodniczącego ZHP hm.Dariusza Supła z dnia 16 marca br.

list

Druhny i Druhowie,

„Harcerstwo jest organizacją nastawioną nie na żądanie od społeczeństwa, ale na dawanie społeczeństwu, służenie mu.” hm. Aleksander Kamiński

Z radością odbieram informacje o setkach oddolnych harcerskich inicjatyw służby podejmowanej w tym trudnym czasie przez dorosłych wędrowników i instruktorów na rzecz potrzebujących. Chcę Wam za tę gotowość do pomocy bliźnim i realne działanie z serca podziękować.

Nadszedł trudny dla Świata czas. Trudny dla nas i naszych bliskich, naszych przyjaciół i znajomych, sąsiadów i tych, których jeszcze nie znamy, a są wokół nas. Trudny czas zawsze wymaga zaangażowania. Wszystko po to, byśmy mogli utrzymać nadzieję, że wkrótce świat da się przywrócić na tory normalności. Dziś nasze zaangażowanie oznacza, że możemy realnie ograniczyć skutki panującej epidemii. Każdy z nas osobno i wszyscy razem. Razem, choć zdalnie. Nie uda się nam tego osiągnąć w ciągu kilku najbliższych dni. Czekają nas tygodnie, o ile nie miesiące, rygorystycznych ograniczeń i koniecznej troski o innych ludzi. To jest czas wymagający naszej cierpliwości i metodycznej, bardzo spokojnej pracy.

Bo czy w czasach epidemii potrzebujemy bohaterów? Tak. I to bardzo. Bohater to ktoś, kogo postawa odznacza się męstwem czyli hartem ducha i siłą, z jaką znosi się przeciwności losu. Czyż nie to właśnie czeka nas w najbliższych tygodniach? Bohater to ktoś, kogo cechy są postrzegane jako wyrastające ponad ogół społeczeństwa. Dlatego dziś cierpliwość, oddanie, zaangażowanie i konsekwentne stosowanie się do zaleceń władz sanitarnych – a nie zasłyszanych rad i niesprawdzonych informacji – jest właśnie bohaterstwem czasu epidemii. Bohaterstwem jest też panowanie nad emocjami. Zarówno panicznym lękiem jak i nad brawurowym działaniem, które może narażać na niebezpieczeństwo nas, naszych bliskich i inne osoby, którym chcemy pomóc. Bohaterstwem jest też w tej niezwykłej sytuacji zadbanie o własne bezpieczeństwo i zdrowie, bo chorzy nikomu nie pomożemy, możemy za to stać się roznosicielem wirusa wśród innych.

Pomagajmy. Przekazujmy sprawdzone informacje, zachęcajmy do pozostawania w domu, kontaktujmy się ze sobą wirtualnie. Zarażajmy wiarą, nadzieją i optymizmem. Pełnijmy służbę. To jest sensem harcerstwa. Ale róbmy to w sposób bohaterski w czasach epidemii. W zgodzie ze wszystkimi zaleceniami podawanymi przez władze państwowe, sanitarne oraz Światową Organizację Zdrowia. Zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze naszej organizacji i w bieżącym kontakcie z własnym hufcem i chorągwią, nie na własną rękę.

Pamiętajmy też o naszych zuchach i harcerzach. Dla nich to również ciężki czas. Czas odosobnienia od rówieśników, braku beztroskiej gry i zabawy, braku możliwości bezpośredniej służby zastrzeżonej dla osób dorosłych. Wykorzystajmy ten czas najbardziej wychowawczo jak możemy i potrafimy. Dajmy zuchom, harcerkom i harcerzom szansę na włączenie się w czynienie dobra w tym czasie. Pozwólmy im również poczuć się bohaterami. Zdalnie. To jest możliwe i wcale nie takie trudne. Stawiajmy przed nimi odpowiedzialne zadania, zadbajmy o rzetelne i sprawdzone informacje. Niech podtrzymują w tym czasie zdalne relacje z rodziną, przyjaciółmi, szerzą wśród rówieśników informacje o tym, jak należy się zachowywać. To ważny rodzaj służby. Niech poczują w niej radość i spełnienie.

Czuwaj, to znaczy bądź gotów. Bądź gotów znaczy miej gotowe serce do działania i głowę wypełnioną wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do działania z rozsądkiem i odpowiedzialnością. Nasze czuwanie w czasach epidemii ma szczególne znaczenie.  Jesteśmy potrzebni. Sobie wzajemnie, najbliższym i społeczeństwu. Wykorzystajmy ten czas mądrze i rozważnie.

Czuwaj!

hm. Dariusz Supeł
Przewodniczący ZHP