Aktualnosci2019, Archiwum

Zgłoś się do zespołu opracowującego strategię rozwoju dla chorągwi

strategia choragwi

strategia choragwiOstatni Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP przyjął stanowisko i zobligował Kuratora Sądowego do powołania zespołu ds. strategii i rozwoju chorągwi. Zadaniem tego zespołu ma być opracowanie kierunków rozwoju dla naszej chorągwianej wspólnoty na najbliższe lata.

Hm. Grzegorz Woźniak wyznaczył swojego pełnomocnika phm. Bartłomieja Walkowskiego jako osobę odpowiedzialną za przewodniczenie pracom tego zespołu.

Z wielką radością informujemy, że ww. zespół jest na etapie zawiązywania. Mając na uwadze powyższe zapraszamy reprezentantów hufców (min. wędrowników), którzy chcą działać w naszym zespole o zgłaszanie swoich kandydatur do komendantów hufców. W związku z tym, że wstępny zarys chcielibyśmy opracować na najbliższą zbiórkę komendantów hufców w Łagowie termin zgłoszeń osób chętnych mija 6 sierpnia br.

Komendanci hufców proszeni są o zgłoszenie przedstawicieli hufca do phm. Bartłomieja Walkowskiego pod adresem bartlomiej.walkowski@zhp.net.pl