Aktualnosci2019, Archiwum

Uczcili 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

fot. Karol Czarny

75 lat temu gotowi byli oddać wszystko, by zdobyć wszystko – mowa oczywiście o Powstańcach Warszawskich. Dzisiaj harcerze w całym kraju licznie uczestniczyli w uroczystościach z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W Zielonej Górze w obchodach wziął udział Kurator Sądowy hm. Grzegorz Woźniak. Nie zabrakło oczywiście dużej reprezentacji z zielonogórkiego hufca, który zorganizował uroczystości pod pomnikiem poświęconym Szarym Szeregom.

 

Chwilę przed godziną „W” mogliśmy posłuchac powstańczych i harcerskich piosenek w wykonaniu harcerzy z Hufca Zielona Góra ZHP, następnie punktualnie o 17:00 zawyla syrena, a uczestnicy zgromadzeni na uroczystościach odśpiewali Hymn Narodowy. Wzruszające były słowa „naszego” lubuskiego hm. Wiesława Cieśli ps. „Wacek” – uczestnika powstania, które odczytał phm. Jarosław Zasacki:
 

Wieczorem, 3 października, na dziedzińcu koło kwatery „Pasieki”, odbył się ostatni apel służb i oddziałów harcerskich znajdujących się w Śródmieściu. Rozkaz Naczelnika. Odznaczenia i awanse. Za chwilę trzeba się będzie rozstać po tylu latach wspólnej służby. Jedni pójdą do niewoli, inni będą próbowali wydostać się z ludnością cywilną. Każdy w swoją nieznaną drogę. I wówczas zamiast pożegnania wszyscy stojąc na baczność, powtarzamy za Naczelnikiem „Orszą” — rotę harcerskiego przyrzeczenia:

– „Mam szczerą wolę, całym życiem pełnić służbę…”. Był to 63 dzień mojej powstańczej Odysei.


Wszystkim zgromadzonym bardzo dziękujemy za pamięć. A wszystkim lubuskim harcerzom dziękujemy za Waszą służbę!

PAMIĘTAMY!