Aktualnosci2020, Archiwum

Zjazd Nadzwyczajny nie wybrał komendanta

sygnet-zielony

sygnet-zielonyZakończył się Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, którego celem był wybór Komendanta i na jego wniosek Komendy Choragwi, a także dyskusja o przyszłości naszej jednostki. Niestety jeden z celów nie został w dalszym ciągu osiągnięty.

Delegatom przybyłym na Zjazd niestety nie udało się wybrać Komendanta Chorągwi. Nie wynika to z faktu zbyt dużej rozbieżnosći głosów, a tego, że niestety nie zgłosił się żaden kandydat by tę funkcje objąć. Co taki obrót spraw oznacza dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP? Na pewno potrzebę bardziej dogłębnej i merytorycznej dyskusji. Z jednej strony o obecnym stanie jednostki, a z drugiej o tym, jak my wszyscy, czyli tworzący tę wspólnotę członkowie, sobie ją wyobrażamy.
Nie oznacza to także, że nasza chorągiew przestaje istnieć. Zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, do dnia 13 marca 2020 roku władzę w choragwi sprawuje Kurator Sądowy – hm. Grzegorz Woźniak. Jak zaznacza sam Kurator – Taki obrót spraw oznacza, że spotkamy się jeszcze nie raz na Zjeździe Nadzwyczajnym Chorągwi. Potrzebujemy dyskutować, wymieniać się doświadczeniami, wspólnie snuć plany i wspólnie je realizować.

Zjazd zajął także stanowisko w dwóch kwestiach. Przegłosował uchwałę, która przyjmuje nowe logo Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP i nakazuje przygotowanie księgi znaku. Drugą kwestią, która jest także owocem tego Zjazdu jest zobligowanie Kuratora Sądowego do powołania zespołu ds. strategi i rozwoju chorągwi, który opracuje zarys kierunków rozwoju do 30.08.2019 roku oraz zobligowanie komendantów hufców do wytypowania przedstawicieli do tego zespołu.

Podczas zjazdu delegaci zostali także zapoznani z informacją nt. bieżących działań od dnia Postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze tj. 14 marca br. do dnia Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi. W przerwie obrad podsumowaliśmy także wyjazd reprezentacji chorągwi na 75 rocznicę Bitwy o Monte Cassino.

phm. Bartłomiej Walkowski

Fotorelacja ze Zjazdu:

{phocagallery view=category|categoryid=203|limitstart=0|limitcount=4}  więcej