Aktualnosci2019, Archiwum

Kursy Kierowników i Wychowawców placówek wypoczynku 2019

Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze organizuje:

1. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku:

Termin: 14-16.06.2019, rozpoczęcie godz. 18:00 (piątek), zakończenie godz. 14:00 (niedziela)

Zajęcia odbywać się będą w piątek i sobotę do godziny 22:00

Koszt: dla członków ZHP: 110 zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę), osoby spoza ZHP 130zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę). Istnieje możliwość dokupienia noclegów.

Zgłoszenia na załączonym formularzu przesłane do dnia 10.06.2019 r.:

2. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku:

Termin: 15.06.2019r. (sobota), rozpoczęcie godz. 09:00, zakończenie godz. 17:00

Koszt: dla członków ZHP: 100 zł, osoby spoza ZHP 140 zł.

Zgłoszenia na załączonym formularzu przesłane do dnia 10.06.2019 r.:

Wpłaty do 10.06.2019 r. na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zielona Góra, nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167
Tytuł wpłaty: DSCZ– wychowawca/kierownik: imię, nazwisko uczestnika.

Miejsce: Zielona Góra

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na wszystkich zajęciach!

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność ZGŁOSZEŃ I WPŁAT!

Czuwaj!

Katarzyna Kawka

kierownik szkolenia

W załączeniu formularz zgłoszeniowy