Aktualnosci2018, Archiwum

Rada Chorągwi podjęła szereg ważnych decyzji

2018-04-28-Zbiorka-Rady Choragwi-ZL

W dniu 28 kwietnia 2018 r. Rada Chorągwi, przy udziale Komendy Chorągwi oraz Komisji Rewizyjnej Chorągwi, odbyła swoje pierwsze tegoroczne spotkanie plenarne w Bursie w Zielonej Górze.
Uzupełniono wakat, dzięki czemu nowym członkiem rady został pwd. Patryk Woźniak. Przyjęto sprawozdanie roczne, jak i zapoznano się z bieżącą sytuacją w chorągwi – dzięki informacjom przedstawionym radzie przez Komendanta Chorągwi hm. Grzegorza Bazydło oraz w poszczególnych obszarach tematycznych przez hm. Katarzynę Kawkę.
Rada Chorągwi dokonała ewaluacji planu operacyjnego chorągwi z roku 2017, oceniła plan pracy, w tym plan kształcenia za rok 2016 i 2017. Omówiła realizację uchwał własnych i zjazdowych, w tym oceniła kierunki pracy chorągwi z roku 2017 oraz przyjęła nowe na rok 2018.
Wraz z komendą przeanalizowano kwestie kampanii bohater, pracy ze specjalnościami oraz kwestie finansowo-prawne. Na podstawie tych analiz przyjęto trzy ważne uchwały oraz zlecono przewodniczącemu opracowanie materiałów pomocniczych ws. osobowości prawnej chorągwi.
Na koniec, po zapoznaniu się z wnioskiem Komendy i opinią Komisji Rewizyjnej Chorągwi, Rada Chorągwi zatwierdziła wnioskowaną kwotę składki członkowskiej na rok 2019 w wysokości 10 zł (7 zł dla chorągwi, 2 zł dla hufca i 1 zł dla PJO), co łącznie z kwotą dla GK (2 zł) da miesięczną składkę w wysokości 12 zł
– począwszy od stycznia 2019, jeśli Rada Naczelna ZHP poprze uchwałę naszej Rady Chorągwi.
Spotkanie zakończyło się przyjęciem planu pracy na ostatni rok kadencji, kolejne spotkania wyznaczono na 16.09.2018 oraz 3.11.2018 r.
W imieniu całej Rady zachęcam wszystkich do zapoznania się z uchwałami z ostatniego posiedzenia, jak i serdecznie dziękuję za owocne obrady wszystkim obecnym na zbiórce członkom władz chorągwi.

phm. Mariusz Groblica
Przewodniczący Rady Chorągwi
Ziemi Lubuskiej ZHP