Aktualnosci2016, Archiwum

Dołącz do Międzynarodowej Grupy Kontaktowej!

2016-09-05 logo-rekrutacja-ICG

2016-09-05 logo-rekrutacja-ICGJeżeli urodziłeś się pomiędzy 14 sierpnia 1991 r. a  14 sierpnia 1999 r., możesz dołączyć do Międzynarodowej Grupy Kontaktowej w Zespole Projektu „Jamboree 2023”!

Zadania członka grupy będą polegały m.in. na udziale w bieżących pracach i spotkaniach ICG, reprezentowaniu ZHP na spotkaniach zagranicznych, nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktów w Narodowych Organizacjach Skautowych WOSM, głównie z osobami pełniącymi funkcje tzw. Youth Advisors (Młodzieżowych Doradców) lub będącymi delegatami organizacji skautowych na forum młodzieżowe, zaangażowaniu, organizowaniu lub współorganizowaniu projektów międzynarodowych, utrzymywaniu bieżących kontaktów międzynarodowych (e-mail, Skype, media społecznościowe), promowaniu Polskiej Kandydatury.

Poszukiwane są cztery osoby: dwie kobiety i dwóch mężczyzn.

Od kandydatów oczekiwane jest zaangażowanie w okresie od września 2016 r. do września 2017 r. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rekrutacji jest dyspozycyjność w dniach 6-18 sierpnia 2017 r., umożliwiająca wzięcie udziału w tym terminie w 41st World Scout Conference & 13th World Scout Youth Forum.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku. Na zgłoszenia czekamy do 10 września br. do końca dnia.

Czuwaj !

       hm. Ewa Lachiewicz-Walińska
kierowniczka Wydziału Zagranicznego GK ZHP