Aktualnosci2016, Archiwum

Komendant Chorągwi ZHP wśród sygnotariuszy „Partnerstwa dla Wolontariatu”

01-2016-06-08-Partnerstwo-dla-wolontariatu-7933
01-2016-06-08-Partnerstwo-dla-wolontariatu-79338 VI br. w sali Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego  pod patronatem  Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara,odbyła się niecodzienna uroczystość,  marszałek Elżbieta Anna Polak , hm Artur Doliński oraz przedstawiciele wielu organizacji podpisali List Intencyjny dotyczący „Partnerstwa dla Wolontariatu”.  List ten daje poczatek dla szerokiej współpracy w zakresie  projektu Komendy Choragwi ZHP  tworzenia miejsc, w których młodzi ludzie będą mogli realnie uzyskać pomoc i wsparcie psychologiczne. 
03-2016-06-08-Partnerstwo-dla-wolontariatu-7923Po tej uroczystości odbyła się Debata nt. „Prawo do ochrony zdrowia w świetle art. 68 Konstytucji RP”. Wśród znakomitych gości prezentujących  ważne zagadnienia związane z tematem Debaty, założenia programowe wsparcia psychologicznego przedstawił hm.Artur Doliński – Komendant Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP.
Zainicjowanie projektu pomocy i wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży jest dużym osiągnięciem i jednocześnie wyzwanie dla  Choragwi  Ziemi Lubuskiej ZHP. Fotorelacja