Aktualnosci2016, Archiwum

Relacja ze zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

2014-12-28 logo-RCH-w2-200

Rada chorągwi na ostatniej zbiórce podjęła się tematu proponowanych zmian w Systemie Stopni Instruktorskich. Druhny i Druhowie – członkowie rady – pochyliwszy się nad projektem oraz w oparciu o doświadczenia własne i swoich środowisk, pozytywnie ocenili zaproponowane zmiany, jednakże zwracając Radzie Naczelnej kilka uwag.

 

Rada chorągwi wyraziła potrzebę opracowania systemu stopni dla kadr niewychowawczych, negatywnie odniosła się do proponowanego kształtu pkt. 9 oraz zauważyła kilka nieścisłości w nowym systemie (brak doprecyzowania kilku drobnych szczegółów, które mogą mieć duże znaczenie).
Nowy SSI Rada Naczelna ma przyjąć najpóźniej we wrześniu 2016, a do tego czasu trwają jeszcze konsultacje. Stanowisko rady jest jednym z oficjalnych stanowisk ws. projektu, który wyjdzie z naszej chorągwi, drugi przygotowuje równolegle chorągwiana komisja stopni instruktorskich w ramach konsultacji z hufcowymi komisjami.
Dodatkowo rada naszej chorągwi włączyła się w przygotowanie propozycji programowej na 60-lecie chorągwi przedkładając propozycje zadań dodatkowych w ramach wszystkich trzech obszarów programowych: wczoraj (propozycja HAL2016), dzisiaj (propozycja Startu Harcerskiego 2016/17) i jutro (propozycja sprawności związanej z kandydatkom na bohaterkę: Olgą Małkowską).
Kolejne spotkanie rady z udziałem komendy chorągwi ws. kampanii bohater (w związku z przedłużeniem terminu na opracowanie zadań tej kampanii) oraz ws. propozycji rady dotyczącej zorganizowania konferencji z udziałem Wiceprzewodniczącego ZHP wyznaczono na 19 czerwca na godz. 15:00 (termin ustalono w porozumieniu z członkiem komendy chorągwi obecnym na spotkaniu).
Rada ponadto w trakcie zbiórki zwróciła się z prośbą do Komisji Rewizyjnej Chorągwi o przygotowanie do września 2016 informacji o rentowności baz chorągwianych oraz ich gospodarowania, aby móc zapoznać się z obecną sytuacją tych baz.
Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu rady przewodniczącej KRCh hm. Stanisławie Niemirze oraz z-cy komendanta chorągwi hm. Magdalenie Bojanowskiej.
Wszystkie podjęte uchwały rady do pobrania z działu uchwał (nr z obecnej zbiórki 32-38). Ważne! Rada podsumowała ewaluację systemu pracy z kadrą.

 

                                                                            phm. Mariusz Paweł Groblica 

Przewodniczący Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP