Aktualnosci2016, Archiwum

Chorągwiany Kurs Drużynowych Wędrowniczych już za nami

2016-03-06-01-Choragwiany-Kurs-Druz-Wedr

„Kto chce wejść na szczyt, mu­si zaczy­nać od dołu, a po­tem iść krok za kro­kiem, nie przys­pie­szając go. Zły to ta­ter­nik czy al­pi­nis­ta, który zaczy­na wspi­naczkę w góry od zry­wu i wiel­kiego wy­siłku. Dob­ry – idzie krok za kro­kiem, po­woli, spokojnie”. Stefan Wyszyński

Za słowami Wyszyńskiego można rzec, że i nasz kurs – nasza wędrówka – powolnym krokiem przybliżyła kursantów do wejścia na szczyt, bowiem 6 marca wszyscy, którzy przybyli do Gorzowa i przez dwa ostatnie weekendy ostro się szkoli z metodyki wędrowniczej, otrzymali z rąk komendantki kursu hm. Marty Czerepowickiej, dyplom ukończenia kursu, który uprawnia ich do bycia pełnoprawnym drużynowym wędrowników.

Nasz kursowy biwak dobiegł końca, ale wędrówka dopiero się zaczęła (zgodnie z ostatnimi słowami na kursie: „Po wejściu na szczyt, oprócz pięknych widoków, łatwo zobaczyć kolejny szczyt, na który warto się wspiąć”). Dzięki zajęciom przeprowadzonym przez Lubuski Referat Wędrowniczy (który stanowił kadrę kursu), siedmiu wspaniałych kursantów z Gorzowa, Strzelec, Witnicy i Słubic opanowało wszystkie niezbędne umiejętności oraz zdobyło wiedzę potrzebną do założenia, prowadzenia i działania na polu służby na rzecz rozwoju drużyn wędrowniczych w naszej chorągwi. Dzięki intensywnym zajęciom każdy już wie, jaką rolę pełni drużynowy, jakie zadania stoją przed nim i jak poradzić sobie z obowiązkami związanymi z dobrym sprawowaniem powierzonej przez drużynę funkcji, aby jego wędrownicy śmiało kroczyli drogą rozwoju i służby. Nasz Everest zdobyty, teraz czas aby Justyna, Magda, Marcin, Iwona, Ola, Paulina i Bartek, rozpaleni wędrowniczą watrą, wskazali innym drogę na ich szczyt. Wierzymy, że będą dobrymi towarzyszami drogi, którą obiorą ich wędrownicy.

Referat dziękuje wszystkim za udział w kursie i wierzy, że nadchodzące zmiany przyczynią się do ponownego rozpalenia nowych ognisk w naszym środowisku, a wędrownicy dzięki swojej służbie, pasji oraz motywacji, zmienią oblicze naszej chorągwi na lepsze… Bo gdzie kilku wędrowników razem, tam zawsze jest moc i zabawa!

Komenda kursu: hm. Marta Czerepowicka, phm. Mariusz Groblica, pwd. Ewelina Uss
kadra kursu: pwd. Dariusz Cichała, pwd. Bartosz Guścin, HO Mikołaj Mikołajewski, HO Ula Szkwarek

Referat Wędrowniczy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP