Aktualności2015, Archiwum

Relacja z II spotkania przewodniczących rad chorągwi

W dniach 5-6 grudnia br. miałem możliwość jako przewodniczący Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP uczestniczyć w II spotkaniu przewodniczących rad chorągwi zorganizowanym przez Radę Naczelną ZHP w Ośrodku Harcerskim „Skaut” w Chorzowie.
W ramach spotkania z Przewodniczącym ZHP oraz jego Wiceprzewodniczącymi omówiliśmy dotychczasowe działania naszych rad. Zajęliśmy się kwestią zasad finansowania władz (nowelizacji nad która pracuję w ramach zespołu finansowego wiceprzewodniczącego ZHP Mariana Antonik), zmianami statutowymi złożonymi do komisji statutowej ZHP oraz ewaluacją systemu pracy z kadrą.

Dwa dni owocowały wypracowaniem różnych ciekawych modeli rozwiązania problemów w naszej organizacji. Wymiana myśli i debaty instruktorskie przybliżyły nas do kierunków wyznaczonych ostatnio przez samą Radę Naczelną.

Nie zabrakło, jak to w harcerstwie bywa, i elementu zabawy oraz wyzwania. Osobiście mogłem wraz z Przewodniczącym ZHP pokonać lęk wysokości dzięki przejażdżce kolejką linową. Zaś wieczór spędzony w restauracji nie tylko zaspokoił nasz głów fizyczny, ale przyczynił się ponadto do stworzenia przez mój zespół ciekawej propozycji nowej strategii dla ZHP.

Teraz przede mną i moją radą ciężka praca wdrożenia wypracowanych osiągnięć naszego spotkania w życie.

phm Mariusz Paweł Groblica