Aktualności2015, Archiwum

Udział ZD Zbąszynek uroczystym odsłonięciu obelisku

11 lipca 2015 roku. na skwerze przy Placu Dworcowym w Zbąszynku, odbyło się uroczyste odsłonięcie obelisku poświęconego pomordowanym mieszkańcom Kresów, upamiętniającego przypadającą w tym roku 72. rocznicę Rzezi Wołyńskiej. 72 lata tamu oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii – UPA, zaatakowały równocześnie blisko sto polskich miejscowości w trzech powiatach: kowelskim, horochowskim i włodzimierskim byłego województwa wołyńskiego.

Według szacunków polskich historyków, ukraińscy nacjonaliści zamordowali w latach 1943-1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej ok. 100 tys. Polaków. Kulminacja tych wydarzeń, określanych mianem zbrodni wołyńskiej, nastąpiła 11 lipca 1943 roku.


Przybyłych na uroczystość gości powitali Dyrektor ZOK-u Malwina Kubicka, a następnie Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, który odczytał list Wojewody Lubuskiego Katarzyny Osos. W dalszej części głos zabrał Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Sławomir Kulczyński, po czym nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Panów Mieczysława Łukasika i Feliksa Baranowskiego, którzy jako dzieci byli świadkami wydarzeń na Ukrainie. Obelisk został poświęcony przez Ks. Dziekana Zdzisława Przybysza. Następnie rys historyczny wydarzeń przedstawił Profesor Tadeusz Zgółka, a Burmistrz Wiesław Czyczerski odczytał uroczysty apel, przygotowany na tę okoliczność.

Uroczystość połączona była z wręczeniem Odznak za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, które zostały przekazane przez Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego Edwarde Fedko. Odznaki otrzymali Pani Jadwiga Ładyko i Panowie Marian Zajączkowski i Józef Sasim. Pamięć pomordowanych uczczono składając kwiaty i zapalając znicze pod tablicą.

 Nadesłał Komendant ZD Zbąszynek ZHP hm. Zbigniew Buśko.