Aktualności2015, Archiwum

Migawki ze zbiórki Komendantów Hufców, ZD, skarbników

2015-09-26-02-Zbiorka-komendantow-Hufcow-ZD

2015-09-26-02-Zbiorka-komendantow-Hufcow-ZD 2015-09-26-03-Zbiorka-komendantow-Hufcow-ZD 2015-09-26-04-Zbiorka-komendantow-Hufcow-ZD 2015-09-26-05-Zbiorka-komendantow-Hufcow-ZD

2015-09-26-06-Zbiorka-komendantow-Hufcow-ZD  2015-09-26-07-Zbiorka-komendantow-Hufcow-ZD 2015-09-26-08-Zbiorka-komendantow-Hufcow-ZD 2015-09-26-09-Zbiorka-komendantow-Hufcow-ZD 

                                                         2015-09-26-13-Zbiorka-komendantow-Hufcow-ZD  2015-09-26-10-Zbiorka-komendantow-Hufcow-ZD   2015-09-26-12a-Zbiorka-komendantow-Hufcow-ZD         

Były m.in. podziękowania  komendom i piękny tort z lilijką jako symboliczne „dziękuję”

2015-09-26-11-Zbiorka-komendantow-Hufcow-ZD

 

Zbiórka odbyła się w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

2015-09-26-01-Zbiorka-komendantow-Hufcow-ZD

 DZIĘKUJEMY!!!

 

 

 

Było m.in. podziękowanie dotychczasowym komendom
i piękny tort z lilijką jako symboliczne „dziękuję”