Aktualności2015, Archiwum

Plan operacyjny chorągwi na rok 2015

strat-a

Rada Chorągwi na zbiórce dnia 30 czerwca przyjęła plan operacyjny chorągwi na rok 2015, wypełniając tym samym swoją powinność określoną uchwałą Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w sprawie wprowadzenia strategii ZHP. Przy tworzeniu obecnego planu uwzględniono uwagi i wnioski przedłożone przez Komendę Chorągwi do komisji ds. inicjatyw programowych działającej przy Radzie oraz wnioski z przeprowadzonych ewaluacji poprzednich planów operacyjnych. Tak stworzony dokument w opinii Rady i Komendy pozwoli naszej chorągwi wypełnić zadania wynikające ze strategii ZHP.
Zachęca się druhów i druhny do zapoznania z dokumentem, który załączony jest do artykułu oraz znajduje się w dokumentach rady.

Przewodniczący Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
/-/ phm. Mariusz P. Groblica