Aktualności2015, Archiwum

70 rocznica zakończenia II wojny światowej

205-05-08-01-70-rocznica-zakończenia-II-WS205-05-08-05-70-rocznica-zakończenia-II-WS8 maja 2015 r. w Zielonej Górze pod patronatem Prezydenta Miasta  Janusza Kubickiego odbyły się uroczystości z okazji  70. rocznicy zakończenia II wojny światowej.
Zgromadzenie patriotyczne mieszkańców miasta na Placu Bohaterów poprzedziła Msza św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w intencji ofiar II wojny światowej. Po uroczystym – zgodnie z ceremoniałem wojskowym – podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu państwowego, młodzież Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki przedstawiła ciekawy montaż słowno-muzyczny pt. „Defilada wolności”. Ślubowaniem uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze , apelem pamięci i złożeniem wiązanek kwiatów zakończono capstrzyk. W uroczystości wzięła udział delegacja Harcmistrzowskiego Kręgu Instruktorskiego „Czerwona Szpilka” i poczet sztandarowy 1 DH „Knieja” ze sztandarem Okręgu Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

205-05-08-02-70-rocznica-zakończenia-II-WS 205-05-08-03-70-rocznica-zakończenia-II-WS 205-05-08-04-70-rocznica-zakończenia-II-WS   

hm. Leszek Kornosz