Aktualności2015, Archiwum

Festiwal Artystyczny „TARKA

2015-03-01 Festiwal-Artystyczny-Tarka-2015

18 kwietnia 2015 r. odbędzie się Festiwal Artystyczny „Tarka”. Do udziału w festiwalu zapraszamy harcerzy oraz osoby niezrzeszone. Festiwal rozpocznie się o godz. 10.00 w auli II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Przemysłowej 22 w Gorzowie Wlkp. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 30 marca 2015 r.
Warunki uczestnictwa w festiwalu:
1. Harcerze, harcerze starsi, wędrownicy muszą przygotować trzy piosenki w kategoriach: harcerska, związaną z wędrowaniem, związaną z urodzinami.
2. Zuchy muszą przygotować dwie piosenki: związaną z wędrowaniem, związaną z urodzinami.
3. Osoby niezrzeszone muszą przygotować dwie w piosenki w kategoriach: turystyczna, dowolna

 Dodatkowo każda z grup może wziąć udział w kategorii Kabaretowej lub Małych Form Teatralnych.

Zgłoszeń można dokonać poprzez formularze on-line znajdujące się pod poniższymi linkami:

Harcerze:  http://goo.gl/forms/KW1g6C6kik

Osoby niezrzeszone:  http://goo.gl/forms/yYm62OTwMf

oraz wysyłając zgłoszenie na adres e-mail:  karolina.wozniak@zhp.net.pl

Karty zgłoszeń, regulaminy i  plakat informujący o wydarzeniu znajdują się w załącznikach.

                       pwd. Łukasz Fabich HO
Z-ca komendanta Hufca ZHP Gorzów Wlkp. ds. organizacyjnych
Szef Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Gorzów Wlkp.”