Aktualności2015, Archiwum

aaaa

Związek Harcerstwa Polskiego                            Zielona Góra, 20 listopada 2014 r.
            Komendant
  Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 24/2014

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 8/2014 z dnia 30 września 2014 r
11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 4 i 25 września 2014 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
hm. Dariusz ZAJĄCZKOWSKI

Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
Czuwaj!
                                                                                           hm. Małgorzata Sinica

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2014 z dnia 19 Listopada 2014 r
8. Odznaczenia.
8.2. Odznaczenia harcerskie.
Podaję do wiadomości decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 24 października 2014 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
8.2.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
hm. Magdalena BOJANOWSKA         hm. Katarzyna KAWKA
hm. Maria JAWORSKA
8.2.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
phm. Katarzyna PAWLAK            phm. Alicja WOŁKOWSKA
Serdecznie gratuluję wszystkim Odznaczonym oraz życzę wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i osobistym.
Czuwaj!
                                                                                           hm. Małgorzata Sinica

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.1 Podaję do wiadomości, że Minister Edukacji Narodowej decyzją  z dnia 27 sierpnia 2014 roku wyróżnił Medalem Komisji Edukacji Narodowej:
•    hm. Ewa Osłońska  
13.2 Podaję do wiadomości, że Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP wyróżnił Złotą Lilijką Harcerstwa:
•    pwd.  Paweł Bryk – kapelan harcerski.
•    hm.    Bogusław Rejer – Komenda Chorągwi ZHP,
•    hm.    Regina Szukowska – Hufiec Zielona Góra ZHP,
•    pwd.  Bartłomiej Walkowski – Hufiec Zielona Góra ZHP,
13.3 Podaję do wiadomości, że Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP wyróżnił Srebrną Lilijką Harcerstwa:
•    Tomasz Bojanowski,
•    hm.  Marta Czerepowicka,
•    Agnieszka Jurewicz,
•    Anna Kosicka-Dombek,
•    hm.  Janusz Lechowicz,
•    Iwona Michalak,
•    pwd. Michał Paprotny,
•    hm.   Katarzyna Pawlak
•    phm. Paulina Pytel,
•     Adela Sawicka,
13.4 Podaję do wiadomości, że Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP wyróżnił Prezydenckim Orzełkiem z Lilijką:
•    Jerzy Dombek
•    Maciej Katolik
•    Zbyszko Piwoński
13.5 Podaję do wiadomości, że na wniosek Komendanta Chorągwi Ziemi Lubuskie ZHP Kierownik Referatu Nieprzetartego Szlaku wyróżnił Odznaką Nieprzetartego Szlaku „Słoneczko”:
•    hm.   Magdalena Bojanowska
•    pwd. Małgorzata Górna
•    phm. Agnieszka Napierała
•    phm. Bartłomiej Orzeł
•    pwd. Wioletta Sajnóg
•    hm.   Danuta Serafin
•    pwd. Elżbieta Szafrańska

13.6 Podaję do wiadomości, że Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP wyróżnił Logiem Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP:
•    Helena Hatka Senator RP –  przewodnicząca Lubuskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa,
•    Płk Straży Granicznej Michał Kogut – Komendant Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej,
•     Jerzy Ostrouch – Wojewoda Lubuski,
•     generał brygady Jarosław Mika – dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu,
•    Bożena Mania – prezes Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego,
•    Franciszek Grześkowiak – Okręgowy Inspektor Pracy,
•    Wioleta Haręźlak – Wiceprezydent Zielonej Góry,
•    Stefan Regmunt – Biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej,
•    płk Grzegorz Dyrka – komendant Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień,
•    płk Mirosław Szwed – dowódca 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku,
•    phm. Kazimierz Bronicki – Koło Przyjaciół Korczakowa.
13.7 Podaję do wiadomości, że Przewodnicząca Lubuskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa senator RP Helena Hatka wyróżniła Statuetką „Przyjaciel Chorągwi Ziemi Lubuskiej”:
•    Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego,
•    Janusz Kubicki – prezydent Zielonej Góry,
•    Leszek Banach  – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
•    Dariusz Łado – dyrektor Bursy w Zielonej Górze,
•    płk Zenon Wiśniewski –  dowódca 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie.  
13.8 Podaję do wiadomości, że na wniosek Komendanta Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP- Prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki wyróżnił
 Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wlkp.:
•    phm. Grażyna Pawlak,
•    phm. Marzanna Chylicka.

CZUWAJ!

hm. Artur Doliński