Aktualności2014, Archiwum

Uchwała nr 1 Zjazdu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Uchwała nr 1 Zjazdu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

z dnia 15 listopada 2014 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi

Zjazd Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP mając na uwadze znaczenie dyskusji programowej, debaty nad programem rozwoju Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP oraz nad uchwałami, które inicjują ciekawe przedsięwzięcia i wyznaczają kierunki pracy Chorągwi, zobowiązuje Komendę Chorągwi do zwołania w terminie do dnia 30.03.2015 roku Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi w celu przyjęcia uchwał wniesionych podczas Zjazdu oraz Programu Rozwoju Chorągwi na lata 2015-2018.

Zjazd zobowiązuje Komisję Uchwał i Wniosków powołaną na zjeździe Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP dnia 15.11.2014 do przesłania wszystkich projektów uchwał wniesionych podczas Zjazdu oraz Programu Rozwoju Chorągwi na lata 2015-2018 wraz
z zaproponowanymi podczas Zjazdu poprawkami do 15.12.2014 roku do wszystkich delegatów pod dyskusję.

Zjazd zobowiązuje Komendę Chorągwi do powołania zespołu, który w czasie
do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi podejmie pracę nad wniesionymi na Zjeździe projektami uchwał i wnioskami, dokona konsultacji np. w formie konferencji
z instruktorami środowisk hufcowych oraz przedstawi efekty pracy podczas Zjazdu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 15.11.2014

Przewodniczący

Zjazdu Chorągwi Ziemi Lubuskiej

hm. Tadeusz Strażewicz