Aktualności2014, Archiwum

700 lat Kaplicy na Winnicy

700-lecie-kaplicy plakat-w2 28.IX.2014 w Zielonej Górze odbyły się uroczystości 700-lecia istnienia Kaplicy Matki Bożej na Winnicy. W uroczystej mszy koncelebrowanej pod przewodnictwem J.E.Ks.Bpa Stefana Regmunta wzięli udział hm. Leszek Kornosz – Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP i pwd. Bartłomiej Walkowski – Komendant Hufca Zielona Góra ZHP. Popularna w środowisku zielonogórskich harcerzy Kaplica na Winnicy jest miejscem gdzie znajduje się obraz błogosławionego  księdza podharcmistrza – Stefana Wincentego Frelichowskiego  patrona polskich harcerzy.

  2014-09-28-01-700-lat-Kaplicy-na-Winnicy 2014-09-28-02-700-lat-Kaplicy-na-Winnicy 2014-09-28-03-700-lat-Kaplicy-na-Winnicy