Aktualności2013, Archiwum

Święto Niepodległości w Hufcu Słubice

5 DH „Krąg” i 5 GZ „Dzielne Orły” 95 rocznicę odzyskania niepodległości zaczęły świętować 6 listopada, przez wzięcie udziału w akcji społecznej, organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego – „Mamy Niepodległą!”. Harcerze i zuchy z Hufca Słubice wysłali 100 kartek pocztowych do ludzi w całej Polsce.

Dnia 11 listopada 5 GZ „Dzielne Orły” i 5 DH „Krąg” wzięły udział w uroczystej Mszy w intencji naszego kraju. Po skończonej Mszy odbyły się podchody z okazji „Święta Niepodległości”, w której udział wzięły zuchy z 5 GZ „Dzielne Orły”. Podczas podchodów zuchy poznały losy ludzi wywiezionych na Sybir oraz poległych żołnierzy w II Wojnie Światowej. Następnie dzieci wykonały znalezione wcześniej zadania, które związane były z historią Polski.

W godzinach wieczornych miała miejsce wieczornica z okazji 11 listopada, którą zorganizowała 5 DH „Krąg”. Wieczornica zatytułowana była „Harcerze dawniej i dziś”. Młodzi ludzie mieli okazję przenieść się do czasów Polski walczącej i poznać tamtejszych harcerzy. Po czym każdy harcerz z 5 DH „Krąg” próbował wyobrazić sobie siebie walczącego za ojczyznę. Ponadto każdy przedstawił, czym dla niego jest: niepodległość i patriotyzm.

Wszyscy spędzili niesamowicie czas w gronie harcerskim. Zwieńczeniem wszystkiego było uczczenie pamięci poległych w czasie II Wojny Światowej przez zapalenie zniczy i postawienie ich pod pomnikiem oraz złożenie przyrzeczenia harcerskiego przez druhnę.

   Tekst: pwd Agata Ilcewicz