Aktualności2013, Archiwum

Zjazdy w Nowej Soli

Hufiec ZHP Nowa Sól był kolejnym miejscem sobotnich podsumowań i wyborów w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. O godzinie 16.10 wystartował Zjazd Sprawozdawczy, który dokonał podsumowania okresu działania hufca za okres ostatnich 2 lat. Następnie po krótkiej przerwie phm. Tadeusz Derbis, w wielce emocjonalny sposób, otworzył Zjazd Nadzwyczajny, który obradował w celu wyboru komendanta i komendy hufca ZHP.

W wyniku wyborów (głosowanie jawne i jednomyślne!!!) nową Komendantką Hufca Nowa Sól została hm. Bogumiła Jastrzębska. Cała zaproponowana przez Komendantkę nowa komenda została jednomyślnie wybrana przez Zjazd. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w służbie.