Aktualności2013, Archiwum

Druh Wiesław Cieśla w Warszawie

2013-Powstanie-Warszawskie-W-Ciesla-03W dniu 30 sierpnia corocznie w ramach obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego rozpalane jest ognisko harcerskie. Na cyplu Czerniakowskim, nad brzegiem Wisły spotykają się członkowie Warszawskich Szarych Szeregów oraz młodzież Harcerska by uroczyście zainaugurować te uroczystości. Punktualnie o godz.17-tej, komendant warszawskiego „Ula Wisła” – odczytał rozkaz komendanta gen.”Bora”nakazujące rozpoczęcie Powstania. Druh „Motek” wezwał uczestników do założenia powstańczych opasek.Po odśpiewaniu hymnu Szarych Szeregów nastąpiło wręczenie wyróżnień  przyznanych przez Urząd Kombatantów i Radę Miasta Warszawy.

2013-Powstanie-Warszawskie-W-Ciesla-21 Po dekoracji – Przewodniczący środowiska Szarych Szeregów hm.Wolski dokonał podpalenia ogniska.Popłynęły pieśni harcerskie i powstańcze. Program ogniska poświęcony był dziewczętom z tamtych lat. Była Dorota, Zośka, Małgorzatka oraz Mała Dziewczynka z AK oraz inne. Piosenki przeplatane były wspomnieniami uczestniczek Powstania. Ognisko zakończone zostało tradycyjnie harcerskim kręgiem i zawołaniem – Czuwaj!
Było wspaniale – do spotkania za rok w 70 rocznicę powstania. Fotorelacja


     2013-Powstanie-Warszawskie-W-Ciesla-19    2013-Powstanie-Warszawskie-W-Ciesla-26   2013-Powstanie-Warszawskie-W-Ciesla-36